Minisart®一次性针头过滤器16533 0.45um,澄清过滤(Sartorius)
分类: 针头过滤器、换气 / 囊式过滤器  发布时间: 2013-06-05 17:45 

Minisart®一次性针头过滤器16533  0.45um,澄清过滤(Sartorius)
低吸附,高流速,总通量高,双向使用,100%完整性测试,溶出物最少,可规模放大,易识别孔径大小,可提供各种规格的出口连接,无颗粒释放,无聚氯乙烯。

 

Minisart®一次性针头式过滤器(Sartorius

 

产品特点:低吸附,高流速,总通量高,双向使用,100%完整性测试,溶出物最少,可规模放大,易识别孔径大小,可提供各种规格的出口连接,无颗粒释放,无聚氯乙烯。

 

澄清过滤

应用范围:超净化、纯化、去除颗粒和澄清液体,医疗应用。

过滤液体种类:组织培养基、营养培养基、细胞株培养基和骨髓细胞培养基,组织细胞培养基的添加剂,诊断试剂,缓冲液和乳化剂,稀释的生物溶液。

 

   --Q为非无菌包装,500/包;其他为独立无菌包装,50/

所有进口类型为Female Luer Lock  

产品编号

产品名称

膜材料

外壳材料

孔径um

直径mm

处理量ml

出口类型

16537-K

MilisartR high flow

PES

MBS

0.45

28

100

Male Luer Lock

16533-GUK

MilisartR high flow

PES

MBS

0.45

28

100

Male Luer Slip

16533-K

MilisartR high flow

PES

MBS

0.45

28

100

Male Luer Slip

16555-GUK

MilisartR RNML

SFCA

MBS

0.45

28

100

Male Luer Lock

16555-K

MilisartRNML

SFCA

MBS

0.45

28

100

Male Luer Lock

17598-K

MilisartRNML

SFCA

MBS

0.65

28

100

Male Luer Slip

16569-K

MilisartRNML

SFCA

MBS

0.2

28

100

Male Luer Slip

16592-GUK

MilisartRNML

SFCA

MBS

0.8

28

100

Male Luer Lock

16592-K

MilisartRNML

SFCA

MBS

0.8

28

100

Male Luer Lock

17593-GUK

MilisartR NML

SFCA

MBS

1.2

28

100

Male Luer Lock

17593-K

MilisartR NML

SFCA

MBS

1.2

28

100

Male Luer Lock

17594-K

MilisartR NML

SFCA

MBS

5

25

100

Male Luer Lock

17710-TUK

MilisartR PA

SFCA

MBS

20

28

100

Male Luer Lock

17829-GUK

MilisartR plus

SFCA+GF

MBS

0.45

28

100

Male Luer Lock

17829-K

MilisartR plus

SFCA+GF

MBS

0.45

28

100

Male Luer Lock

17824-K

MilisartR GF

GF

MBS

28

100

Male Luer Lock

17846-ACK

MilisartR NY25

Nylon

PP

0.45

25

100

Male Luer Slip

16537-Q

MilisartR high flow

PES

MBS

0.45

28

100

Male Luer Lock

16533-Q

MilisartR high flow

PES

MBS

0.45

28

100

Male Luer Slip

16555-Q

MilisartR NML

SFCA

MBS

0.45

28

100

Male Luer Lock

17598-Q

MilisartR NML

SFCA

MBS

0.45

28

100

Male Luer Slip

17829-Q

MilisartR plus

SFCA+GF

MBS

0.45

28

100

Male Luer Lock

17822-Q

MilisartR RC4

RC

PP

0.45

4

1

Male Luer Slip

17762-Q

MilisartR RC15

RC

PP

0.45

15

20

Male Luer Slip

17765-Q

MilisartR RC25

RC

PP

0.45

25

100

Male Luer Slip

17846-Q

MilisartR NY25

Nylon

PP

0.45

25

100

Male Luer Slip

17820-Q

MilisartR SRP4

TPFE

PP

0.45

4

1

Male Luer Slip

17559-Q

MilisartR SRP15

TPFE

PP

0.45

15

20

Male Spike

17574-Q

MilisartR SRP15

TPFE

PP

0.45

15

20

Male Luer Slip

17576-Q

MilisartR SRP25

TPFE

PP

0.45

25

100

Male Luer Slip

16592-Q

MilisartR NML

SFCA

MBS

0.8

28

100

Male Luer Lock

17593-Q

MilisartR NML

SFCA

MBS

1.2

28

100

Male Luer Lock

17285-Q

MilisartR plus

SFCA+GF

MBS

1.2

28

100

Male Luer Lock

17594-Q

MilisartR NML

SFCA

MBS

5

28

100

Male Luer Lock

17824-Q

MilisartR GF

GF

MBS

28

100

Male Luer Lock

17856-Q

MilisartR GF

GF

MBS

28

100

Male Luer Slip